avatar

Диктовки

Преглеждах си работните тетрадки и реших да набера диктовките, които съм давала на предишния випуск. Останах много доволна от начинанието си. Реших да ги споделя с колегите и се надявам, че и други ще ме последват и по този начин ще си спретнем едно сборниче с диктовки, които ще са от полза на всички, надявам се.Диктовки.doc