avatar

ТЕСТОВЕ- РОДЕН КРАЙ, ОКОЛЕН СВЯТ, ЧП-1-4КЛ

ПРЕДОСТАВЯМ ВИ ТЕСТОВЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ ПРОВЕДЕНО ОТ" СДРУЖЕНИЕТО НО БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ". ОЩЕ ТЕСТОВЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НА СДРУЖЕНИЕТО
I klas.pdf

II klas.pdf
III klas.pdf
IV klas.pdf