avatar

Обикновени дроби 5 клас

  1. обикновени дроби-правилни.ppt
  2. основно свойство.ppt
  3. урок 82.ppt

Пускам 3 презентации върху материала за обикновени дроби в 5 клас. Ползвам учебника на Анубис.