avatar

Грахова супа

Грахова супа

Похапваш ли грахова супа,
ще станеш голям, то се знае.
Децата от твоята група
в захлас ще се чудят и маят,

че вече отключваш вратата,
най-горния рафт в гардероба
достигаш. И сам във кревата
заспиваш без много тревоги.
Картинката е от Интернет.