avatar

А беше утре

По тези улици
е заледявал вятърът
следите на
отминали минути
и писал с` скреж
в прозорците.
Нечуто
отминал си ме.
Пак в амфитеатъра -
полусрутен
на чувствата ми стари
играят сценки
смешно и трагично
и гледайки ги,
някак безразлично,
аз искам пак това
да се повтаря.