Портфолио на ученика и портфолио на учителя

Вчера получих съобщение по пощата за нов коментар към постинг от 2008 г., в който колежка казва, че спешно се нуждае от напътствия как се прави учителско портфолио. Още тогава й дадох адреса на мой материал, написан на основата на лекция в ДИУУ. В свой коментар от вчера колега сигнализираше, че линкът, който съм посочила, му дава грешка. И наистина, оказа се, че постингът ми е изчезнал, без да съм го трила и това за първи път ми се случва тук, откакто съм блогер.

В коментар към друг пост колежката Sarah беше дала подробна информация за адреса на препратката и датата на публикуването на статията ми за портфолиото.

 
Предположих, че крадците на материали, които безчинстват из българския интернет, обогатявайки се на чужд гръб, вероятно не са пропуснали да копират статията ми за портфолиото, за да я продават, и не се излъгах. Открих портфолиото с моите формулировки в няколко крадливи сайта срещу цената на 1 SMS за изтегляне. 

http://vinagi.bg/materials/view/id/33693/Portfolio+na+uch%D0%B5nik

http://download.pomagalo.com/172651/portfolio+na+uchenik/?search=246

http://prepishi.com/materials/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-20420.html

Не ме изненадват кражбите на материали, защото такъв ни е манталитетът. В конкретния случай по-големият процент авторство принадлежи на преподаватели от ДИУУ. Разочаровах се по-скоро заради това, че в наскоро изпратен от мен важен документ се съдържаше препратка към портфолиото, за която вчера разбирам, че не е активна.

Сега отново ще публикувам същия материал и се надявам по този начин да попреча на крадците печалбари да продължат да се обогатяват за моя сметка.  

ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА

Портфолиото представлява папка, в която са събрани постиженията на ученика (във вид на документи и материали) в различни аспекти: учебен, творчески, социален, комуникативен за определен период от време. За събирането им могат да помогнат учителят, родителят, библиотекарят, ресурсният учител, педагогическият съветник и т. н.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Портфолиото служи за самооценка (под формата на разсъждение, аргументация, обосновка) на собствения познавателен и творчески трудбазирана на самонаблюдение (рефлексия) на собствената дейност.

(Рефлексия - думата идва от латинската дума reflexio, което означава "отражение", "обръщане назад". Рефлексията е самоанализ на собствените мисли и преживявания. Това е процес, при който човек опознава своите вътрешни психически състояния. Индивидът размишлява върху онова, което се случва в неговото съзнание.)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОРТФОЛИОТО

Учителят разработва:

=> Задания на учениците за подбор на материалите - не какво да включат в портфолиото си, а по кои параметри да осъществяват подбора;

=> Анкети за родителите - попълват се преди презентацията;

=> Анкети за експертите - попълват се при презентацията;

=> Критерии за оценка.

Ученикът избира и включва в "досието си" самостоятелни работи:

=> От учебния час: контролни работи, тестове, съчинения и др.;

=> Домашни работи;

=> Извънкласни работи: проекти, реферати, доклади и др.

ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОРТФОЛИОТО

1. Титулна страница.

=> Наименование на портфолиото (Например: "Уча се да създавам текст във втори клас", "Събиране и изваждане на числата до 100" или просто „Портфолио”);

=>Име (на ученика);

=> Учебен предмет;

=> Време на изпълнение (кога е започнал и кога е приключил);

=> Име на учителя.

2. Съдържание.

=> Кратка история на успехите на ученика (собствените) по учебната дисциплина
(около 3 стр., пише се от учителя);

--- С какво се справя лесно?

--- Какво го затруднява?

--- В какво се изразява срещаната от него трудност?

3. Параметри на портфолиото - води се от името на детето. (Например: домашните работи, които най-много харесвам; писмени работи, създавани в училище, в които съм се старал най-много; тестове, в които съм показал отлични резултати, самопроверки, в които съм показал, че знам много; самостоятелни работи от началото, средата и края на отчитания период; работи от учебната тетрадка, които преценявам, че са най-добри; работа от учебника и уроците, които най-много са ми харесали; писмени работи от часовете по ЗИП).

4. Критерии за оценяване - уточняват се съвместно с ученика и учителя.

Ето няколко примерни критерии:

=> Критерии, свързани с оформлението на портфолиото:

--- оригиналност при оформлението на папката;

--- съответствие на оформлението с тематиката;

--- степен на помощ от страна на родителите;

=> Критерии, свързани със съдържанието на подбрания материал:

--- връзка на съдържанието с тематиката;

--- подбор на най-добрите постижения на детето;

--- материалите да създават реална представа за възможностите на детето.

=> Критерии относно качеството на подбрания материал:

--- красиво и чисто написани;

--- подредбата на задачите в тетрадката да е спазена;

--- да се ползва помощен лист или определено място в тетрадката;

--- оцветяването да се прави само с цветни моливи.

5. Записи, доклади, домашни работи.

--- 8 работи (в краен случай от 4 различни раздела или теми);

--- 1 пример, илюстриращ оригиналността на мисленето;

--- 1 пример на няколко различни подходи към решаването на дадена задача.

6. Контролни работи, самостоятелни работи.

--- 5 работи по най-малко 3 теми;

--- поне 1 за демонстрация на собствения подход към поправката на грешки и корекция на собственото разбиране.

7. Тестове - 4 различни теста.

8. Използване на информационни технологии - 2 примера за работа по проект и за работа върху програмен учебен материал.

9. Групов проект - детайлно описание на собствения принос.

10. Любима работа - защо?

11. Писмена оценка на родители (или рецензенти).

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

=> Самооценка на резултатите от собствената учебна дейност;

=> Системност и регулярност на самомониторинга (на основата на подбрани интересни и представителни /репрезентативни/ от гледна точка на ученика продукти на образователна дейност, които са оформени в определена структура, анализирани, коригирани, обяснени в кратък писмен коментар, оценени);

=> Структуриране на материалите - логичност и лаконичност на коментарите (писмените пояснения);

=> Акуратност и естетичност на оформлението;

=>Цялостност, тематична завършеност, прегледност и обоснованост на материалите.

КОМЕНТАР

=> Каква работа осъществихте при подбора на материалите?

=> С какво се справихте по-лесно и какво ви затрудни?

=> Има ли нещо, което не можахте да включите в портфолиото?

=> Разполагахте ли с образец (с опора)?

=> Как организирахте информацията?

=> Можахте ли да преформулирате проблема (задачата) с по-прости думи?

=> Кои думи се оказаха най-значими? Защо?

=> Доколко новата формулировка се оказа по-рационална?

=> Какви въпроси засегна задачата?

=> Можете ли да формулирате задача (проблем), близка до тази на портфолиото?

=> Кое най-много ви затрудни?

=> Какво ново научихте?

=> Можете ли да посочите жизнена ситуация, в която наученото при решението на дадената задача?

=> Това единствено възможното решение (отговор) ли е?

=> Какво ви хареса (или не ви хареса) при работата е сътрудничество?

=> Работата ви върху портфолиото беше ли полезна с нещо по дадената учебна дисциплина?

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛЯ

Ето няколко примерни въпроси:

=> Какво беше първото ви впечатление?

=> Какво породи у вас удивление в коментарите на ученика?

=> Какво ви накара да се гордеете?

=> Какво може да направите, за да помогнете на своето дете (на ученика)?

=> В каква степен акуратно и логично е организиран материалът?

=> Колко често се консултираше с вас?

=> Какви допълнителни работи (материали, технологии) e използвал?

АНКЕТА ЗА ЕКСПЕРТА (примерни въпроси):

=> Какво ви е първото впечатление от използваната технология?

=> Смятате ли, че материалът е организиран акуратно и логично?

=> Какви препоръки можете да дадете относно по-нататъшната работа на ученика?

=> Препоръки: (място за препоръки).От заглавието се разбира, че постът ще съдържа и указания как учителят да направи свое портфолио, но в случая ще дам само препратка към една прекрасно написана и структурирана статия по темата, която открих в сайта на СОУ за европейски езици "Св. Константин-Кирил Философ" - Русе. Или това е училището, в което работи Стефанов. 

http://www.souee-ruse-bg.net/old/danni/portfolio-teacher_doklad_NACID.htm#_Toc286062281