Финансирането на Образованието - Канадският опит

Как става 
Финансирането на образованието от детската градина до 12 клас (обр
aзование „К-12”) в провинция Алберта (Канада) за 2011/2012 учебна година

Оригиналът на документa е на разположение на адрес http://www.education.alberta.ca/admin/funding/booklet.aspx

Превод - проект „Новото образование” - www.novoobrazovanie.org


Образователната система в Алберта

Алберта има една от най-добрите образователни системи в света. Ние разполагаме с отлични преподаватели, централизирана програма на високо ниво, забележителни учебни и преподавателски ресурси, както и ефективна стандартизирана тестова програма. Успехът на образователната система личи от постиженията на нашите ученици, които периодично се представят сред най-добрите в Канада и по света.

Съвременните семейства имат широк спектър от образователни възможности и финансовият модел на Алберта оставя решенията в ръцете на местните училищни бордове с подкрепа и съпричастност от страна на родителите, учениците и общините.

Нашата образователна система е изградена въз основата на сътрудничество и ние непрекъснато се стараем да откриваме иновативни начини, които осигуряват образователни ресурси, съвременни и адекватни на настоящите и бъдещите ученици, както и да гарантираме, че децата учат в подкрепяща среда с добре поддържани училища и че транспортът им до там е безопасен и ефективен.

Тази брошура представя общ поглед върху финансирането на образованието от Детската градина до 12 клас, осигурено от Правителството на Алберта. Предвиденото финансиране обхваща децата от 2 и половина години до ученици на 19 години включително. За повече информация, моля посетете нашия уебсайт: www.education.alberta.ca

Забележка: Тази брошура има общ информативен характер. Финансовият наръчник за 2011/2012 г. е достоверният източник на подробности по финансирането.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Как Aлберта финансира образователната си система
Мога ли да насоча своя училищен данък към някое частно училище?
С какви средства разполагаме
Увеличена инвестиция в образованието K-12
Кой получава финансиране
Финансовата структура на образованието K-12 в Алберта
Стълбове на финансовата структура
Как може да бъде използвано финансирането
Как се разпределят средствата
  а. Основно финансиране
  б. Диференцирано финансиране
  в. Целево финансиране
  г. Капиталово финансиране
Знаете ли че?
Онлайн ресурси


 

Цялото в сайта на "Новото образование"

Към начална страница