avatar

"Златната" мафия позори България пред ЕС

Златарите отново атакуват България без да подбират средствата. Фирмите са недоволни, защото са договорили с предните правителства да ограбят подземните богатства и явно да разделят ограбеното, а изведнъж министъра на МОСВ не им позволява. Защо ли? Наистина интересно, защото според общите представи по - корумпирана политическа сила няма. От друга страна другите две сили в тройната коалиция, начело с министъра на икономиката
и енергетиката, с всички сили защитават корпоративните грабителски интереси на златарите, че и на дървената мафия, и строителната мафия също. Всички тези мафии са рожби на организираната политическа престъпност. Едно от доказателствата е водената правителствена АНТИ - НАТУРА 2000 политика с цел да бъдат облагодетелствани златната, дървена и строителна мафия. Каква ли е истината?

Фирма Мартерн отново е заявила пред Община Панагюрище намерението си да проучва в лицензионна площ Попинци. Да търси на дръвника брадва...

Предните две правителства престъпно дадоха лицензионна площ Попинци и още 34 такива площи в цялата страна на фирми за проучване, и то в проучени с държавни средства находища на злато. Защо? За да станат собственици без търг и процедура на златните находища. Типичен мафиотски похват и ограбване на държавата.
Дънди Прешъс Метълс с познатия си похват отново позори България пред Европа за корупция.... Единствено министър Чакъров защити българския интерес, но и той не казва цялата истина за престъпното управление на подземните богатства от предните правителства.
За какво позорят България Дънди и директора от статията в Дневник от 16.01.2007г? Че министърът Чакъров им отказва разрешение да инвестират в златното производство и спира “свежи инвестиции”. Избирателно не споменават следните факти:
1. Фирмата има намерение да използва ХИЛЯДИ ТОНА ЦИАНИД на година в най опасния вертикално сеизмичен район и в най-големия разлом на Балканите. Въпрос на време е Южна България и Тракийската низина да бъдат безвъзвратно отровени.
2. Дънди Прешълс Металс в престъпно съглашение с МОСВ по времето на Арсенова, започват изграждане на незаконна наклонена галерия в рудника.Целта е промяна на начина и количеството на добив на рудата – бързо изземване само на богата руда и загробване завинаги на 70% от по бедната руда. Незаконна изработка, защото не е имало ОВОС. България губи завинаги над 4 милиарда долара от тази явна мафиотска далавера. Защо министър Чакъров не спира изработването на тази галерия, чието строителство продължава и до днес? Тази “инвестиция” е незаконна според българското и европейско законодателство. За нея Дънди получава награда за инвеститор клас А от правителството на Сакскобургготски. Наградата вероятно е дадена за перфектно изпълнено ненаказано престъпление! Нима не е ясно, че човек който неистово се хвали с честността си, явно има какво да крие? И къде е прокуратурата и главния Прокурор? Колко пъти
трябва да му се предоставя данни за престъпленията?
3. Дънди изнася добитите метали без да се начислява ДДС. Подобно е положението и с другите износители на суровини от минната промишленост в Асарел и Елаците. Държавата губи всяка година стотици милиона долара само от ДДС от тези три предприятия, без при това да се смята разликата от износа на суровини и на готови продукти.

4. Асарел, а вероятно и останалите комбинати безобразно мамят
държавата като не декларират печалба, а от там плащат и минимален данък. През последните 2-3 години цената на медта и златото скочиха многократно, но и тогава и сега Асарел декларира 4-5 милиона печалба. Нови стотици милиона долара загуба за Държавата и облагодетелствани фирми. Това са явни престъпления за пране на пари.
5. Така наречените “инвеститори” се оказват грабители и това е лесно доказуемо. Инвеститорите на комбинатите Асарел, Елаците и Челопеч са българските данъкоплатци, защото проучването, проектирането и строителството на тези комбинати и направено 100% с държавни средства. Комбинатите са заграбени срещу 10 милиона общо, или 0,4 % от стойността им от 2,5 милиарда долара. Концесионните договори дори не предвиждат новите собственици да върнат разходите по създаването и строителството им на българския данъкоплатец. Договорите и законите дават само огромни
права на собствениците да изнасят суровини без ДДС, да укриват данъци и да богатеят незаконно. Инвестициите с които тиражират Дънди в Челопеч са взети от продадените метали от построения с държавни пари комбинат. В такива “свежи” и “външни” инвестиции могат да вярват само деградирали членове на обществото, или продали съвестта си.

Изводът:
Твърдението на Дънди, че България е корупционно блато е вярно, но и Дънди има не малък дял това да е така. Защо тогава правителствени чиновници, “независими” експерти, Прокуратура и съд не виждат престъпленията на подобни “инвеститори”? Нещо повече, защитават ги неистово и ги подпомагат в техните незаконни действия, а им осигуряват и явна безнаказаност. Дори министър Чакъров не защитава напълно държавния интерес, защото прикрива тези престъпления и говори само за изгодата, но чия?

Съществуването на българската организирана политическа престъпност през последните 17 години напълно отмени върховенството на закона и засегна пряко всички граждани и техните основни права. Корупцията отдавна премахна доверието в публичната и частна сфера в България. Тя поражда и огромни рискове от измама свързани с бюджета на ЕС и фондовете, като по този начин индиректно ще бъдат засегнати и европейските данъкоплатци. Това ЕС няма да позволи и структурните фондове ще станат недостъпни за държавата и за общото развитие на страната. ЕС ще чака да се преборим с организираната престъпност и корупцията и *няма да се уплаши да чака*.

*До кога ще чакаме, бедни български народе?*

kdichev@greenbalkans.org