avatar

Какво е RSS?

Какво е RSS?

RSS (Really Simple Syndication) е технология, извличаща и събиращана едно място новини и информация от различни интернет страници.

Получените чрез RSS новини се обновяват автоматично, така че виеразполагате по всяко време с актуална информация. При използването наRSS не е нужно да отваряте интернет страниците, на които са поместениновините, достатъчно е да отворите вашия RSS четец (виж по-долу), койтоще извлече необходимата и актуална информация.

Например, ако се запишете за новините на катедра "Информатика", нямада има нужда да отваряте страницата на катедрата за да прочететеактуалните новини. Достатъчно ще е да стартирате вашия четец, който щепровери дали има нова информация и ще ви я предостави. По същия начин,ако искате освен за катедра "Информатика" да се абонирате за новините ина катедри "Счетоводна отчетност" и "Маркетинг", то няма да се налагада отворите всяка от страниците на катедрите. Чрез RSS, събирането нановините ще бъде извършено вместо вас.

При използването на RSS има два основни момента

 1. Представяне на съдържанието - представя се в строго определена форма (съгласно световни стандарти), от интернет сайт, предлагащ RSS на своите потребители (не всички сайтове предлагат RSS).
 2. Прочитане на съдържанието - извършва се от потребителите, чрез специална програма наречена RSS четец (RSS Reader).

Информацията е достъпна чрез адрес (линк), публикуван от интернетсайт. Този линк се записва в RSS четеца, който прочита съдържанието иго предоставя на потребителя в определена форма.

По този начин е възможно събирането на линкове от различни страници в RSS четеца. Това пести време и е удобно за потребителя.Необходимо е единствено да отворите четеца и с едно кликване можете дапрочетете която и да е новина, от който и да е сайт, за който сте сезаписали.

Добавяне на емисии (feeds)

 1. намиране на RSS адреса, който ви интерисува
 2. копирате адреса - натискате с десен бутон на мишката върху линка (може и да е изображение напр.rss) и избирате:
  • за IE - "Copy Shortcut"
  • за FireFox -"Copy Link Location"
  • за Opera - "Copy Link Address"
 3. добавяте копирания адрес в четеца.
 4. Най-отдолу на страницата се е появилокаре/панел с новините. Тези карета/панели, които не са ви полезни можеда премахнете чрез бутона Х в десния им горен ъгъл.

  1. Четене
   Обикновено четците предоставятсписък на всички емисии, за които сте се записали(абонирали). Чрезизбор на емисия ви се показва съдържанието й.
   Съдържанието се актуализира автоматично от четеца, т.е. при добавяне,промяна или изтриване на новина на сайта, за който сте се абонирали,вашият четец автоматично ще отрази направените промени.