avatar

ПОКЛОН, УЧИТЕЛКО ЛЮБИМА!

Като родител на ученик, който завърши ІV клас при г-жа Емилия Петкова от СОУ "Христо Ботев" гр. Айтос, позната ни като  Emi Petkova искам да изкажа моите най-искрени благодарности лично към нейния професионален опит, любовта към децата, всеотдайноста и доверието към нас родителите.

За НЕЯ подготвих ето ТОВА!

ПОКЛОН!!!