avatar

МИШЕ ШОФЬОР!!!

След неколкомесечни мъки, днес най-накрая успешно издържах изпита по кормуване и официално мога да се нарека шофьор. Пазете се :)