avatar

Правилният въпрос

Ей така, седя си днес и си мисля, докато по едно време установявам, че май само си седя. Та се питам, ако Червената шапчица не беше попитала Кумчо Вълчо защо са му толкова големи зъбите, а го бе попитала защо му е толкова голямо друго нещо, дали той щеше да я изяде или можеше да й се случат други работи, къде-къде по-хубави?