avatar

Най-добрите снимки на природна тематика

Можете да ги видите тук.
Опитах да публикувам статията във "Фотография", но системата ми даваше грешка...