avatar

За запетаята пред "че"

Преди доста време бях обещала на Павлина да напиша нещо по въпроса и най-сетне имам възможност да го направя. В момента се занимавам с предпечат на една книга, в която като примери са включени ученически есета, и ми направи впечатление, че повечето от децата (8-11 клас) не са наясно кога пред "че" се пише запетая и кога - не. Имаше такъв спор преди време в бглога, но не ми се щеше да се намесвам в него. В тази общност мисля, че има място за подобен коментар.
Още от началния курс всички помним, че има съюзи, пред които в изречението (когато то е сложно) се пише запетая, и един от тях е "че". Този съюз обаче понякога е "придружен" от други думи, т. нар. съюзни думи, които образуват заедно с него една цялостна "връзка" между отделни прости изречения в рамките на сложното. Та именно в тези случаи задължителната запетая се пише не пред "че", а пред целия израз. Например: "Отидох на срещата, въпреки че валеше силно." или "Имам свободно време следобед, така че можем да се разходим" и т.н. Същото се отнася и за "сякаш че", "само че", "макар че", "независимо че", "добре че" и др. В конкретния случай, за който се спореше, изречението даже не беше сложно, така че запетая между "добре" и "че" би била неправилна.