avatar

ДЗИ - избор на оценители?

Здравейте колеги!

  Моля ако имате възможност да внесете яснота по въпроса кой може да кандидатства за оценител на матурите и какви са критериите за подбор на оценителите. Може ли от едно училище да подадат заявление за проверители всички преподаватели по един предмет и каква е възможността всички да бъдат одобрени?