avatar

Проект на Закон за училищното образование

Уважаеми колеги, предлагаме на вашето внимание Проект на Закон за училищното образование. Предлагаме ви да се запознаете с проектотекстовете и да ни представите вашите коментари, предложения и забележки. Предвид на кратките срокове, в които могат да бъдат отправяни предложения, очакваме вашите мнения в срок до 23.04.2010 г.

тексът на проекто-закона от :

http://podkrepa-varna.org/index.php?m=news_stat&stat=news&news=658