avatar

ОТНОСНО РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Уважаеми колеги, във връзка с множество запитвания относно процедурата по предоставяне на договорените в колективни трудови договори средства за работно облекло, Синдикален регионален съюз на КТ "Подкрепа" - Варна изготви Становище и предложение за изменение на действащия Общински КТД, които ще бъдат внесени за разглеждане от Тристранна комисия по Образование към Общински съвет за тристранно сътрудничество при Община Варна.
Текстът на Становището можете да прочетете в рубриката "Коментари и анализи".