avatar

Разпределения за час на класа I - XII клас

РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ за ЧК / I - XII клас/

Първи клас

Трети клас

Четвърти клас

Пети клас

Шести клас

Седми клас

Осми клас

Девети клас

Десети клас

11-ти клас

12-ти клас

Искам да уточня, че тези разпределения не са мои. Сваляла съм ги от нета, но не си спомням точно откъде, за да упомена авторите.Все пак това е техен труд и ще го ползваме всички ние, според ползата си все пак :)