avatar

Условия ранно пенсиониране на учители

Според параграф 5 на КСО право на ранно пенсиониране имат учителите с педагогически стаж 25 год за жените и 30 год за мъжете и навършени 57 години.

Въпросът ми ако са изпълнени тези 2 условия ще може ли да се пенсионира учител ако в момента на навършване на 57 година не е действащ учител а е на борсата.

Благодаря предварително ако някой може да ми отговори.