avatar

Парите срещу хората?

Парите - 44 милиона лева за диференцирано заплащане, срещу хората - около 5000 учители на борсата? Такава ли е цената или такава е целта? Осигурени пари, ние си ги искахме - "Участие в програмата заявиха и повече от 99,9 на сто от училищата, детските градини и обслужващите звена, отбелязват от МОН."- http://www.netinfo.bg/?tid=40&oid=1227628. Сега е намерено решение и то ни кара отново да сме на колене, понеже отлично се знае идейния заряд на учителството, чувството му за справедливост, мисъл за другия и т.н. Понеже по данни на синдиката до вчера у нас са закрити общо 276 учебни заведения, а до 15 септември се очаква да бъдат закрити още 350, поради което около пет хил. учители ще излязат на борсата...

Демагогия!