avatar

Относно решенията на Педагогическия съвет

Колеги, моля за Вашето мнение по въпроса дали е в правомощията на Педагогическия съвет да не приеме предложената от директора самостоятелна форма на обучение в даденото училище!