avatar

Филм за водата

„Вода – най-необичайното вещество на Земята” – с тези думи започва впечатляващият телевизионен проект, разкриващ уникалните свойства на водата, които не се побират в рамките на общите физически закони. Едно от тях, например, е, че водата има памет и като на магнетофонна лента е способна да запише всичко, което вижда, чува и усеща. Заради способността си да запечатва информация от различни типове, най-вече с биологически и енергетически особености, водата се определя като единствен по рода си безценен природен компютър.

Филмът тотално промени представата ми за водата. След като го изгледах, вече не ми е безразлично откъде си наливам вода за пиене, защото вече знам, че нейната структура оказва мощно въздействие върху човешкото здраве и психика. Както е вярно и обратното: тя се влияе и от моето отношение към нея, защото ако аз имам положителна нагласа към водата, която съм сипала в чашата си, тя ми отвръща със същото.

Ето го и самия почти едночасов филм, който е на руски, и смятам, че би могъл да послужи като чудесен образователен източник по темата за водата.

Приятно гледане!.............................