avatar

Национална програма за диференцирано заплащане 2007

За всички, които не са абонати на Аз Буки, Фондация Пайдея публикува пълния текст на програмата тук