avatar

Реки в Африка

Нил-най-дългата река в света(6671км).Тя извира от езерото Виктория и в горното си течение има много прагове и водопади.Реката събира водите си от три притока-Сини Нил ,който дава около 60%от водите,Бели Нил-30%,и Атабара-10%.при вливанетоси в Средиземно море Нил образува огромна делта, дълга 160 км и широка 260км.Реката е плавателна само в горното си течение.

Конго(Заир) е втората по дължина река(4700км)в Африка.Тя обаче е най-пълноводна и с най-голям водосборен басейн.В долното си течение завива на запад и образува величествен пролом.Конго се влива в Атлантическия океан чрез голчм естуар и е плавателна само в отделни участаци.

Нигер извира от планина Сиера Леоне на около1000м надморска височина.Тч се влива в  Гвинейския залив чрез обширна делта,силно обрасла с растителност. След серич от прагове и водопади по средното течение на повече от 1000км.до устието си тя е плавателна.През дъждовния период реката силно покачва нивото си (с около 10 м.) и причинява разливи и наводнения.

Замбези води началото си от платото Лунда.На тази пълноводна река ,течаща на изток ,е образуван величественият водопад Виктория,наричан от туземците гърмящ дим или дъга.Преди водопада реката е широка 1800 м. В далното си течение Замбези е широка около 8 км. и се влива в Индийския океан чрез делта.Плавателна е само в долното си течение.

Оранжевата река води началото си от Драконовите планини.В горното  си  течение тя има много водопади и прагове .Рязко мени нивото си . През сухите периоди то е ниско ,а през валежните достига 30 м.реката е плавателна.