Апел за спасяване на Българското Черноморие

от Скрежанка на 11 юли 2006, 18:23

Категории: Нещата от живота - Събития
Ключови думи: иракли , екология , черноморие , подписка

 
През последните няколко години се наблюдава нарастващ натиск да бъдат застроени малкото оставащи, наистина природни кътчета, по нашето Черноморие, които заслужават и би трябвало да останат защитени от всякакво застрояване:
  1. крайбрежието на Природен Парк Странджа (НАТУРА 2000 код BG0001007);
  2. брега от Приморско през Маслен нос и Ропотамо до блатото Алепу (НАТУРА 2000 код BG0001001);
  3. района на Поморийско езеро (НАТУРА 2000 код BG0001008);
  4. нос Емине от курорта Елените през плаж Иракли до Обзор (НАТУРА 2000 код BG0001004);
  5. брега при плажовете на Шкорпиловци и Камчия (НАТУРА 2000 код BG0001003);
  6. района на Батова река (НАТУРА 2000 код BG0001009);
  7. нос Калиакра от Балчик до Тюленово (НАТУРА 2000 код BG0001002);
  8. брега при езерото Шабла и Шабленска тузла (НАТУРА 2000 код BG0001006);
  9. Дуранкулак и плаж Ана Мария (НАТУРА 2000 код BG0001005).

Става дума за всички онези останали нефрагментирани територии, със застрояване под или около 5 %, в които има крайбрежна ивица от дюни, естуари, лагуни, лимани и скали съседстваща с горите и тревните местообитания и земеделските земи от вътрешността на страната. Това са онези територии, които още от 1996 година са определени, като места с европейска значимост и за които България е поела задължение, пред Съвета на Европа и Европейският съюз, да опази тяхната природа от увреждане. Независимо от това Министерство на Околната Среда и Водите не се съобразява с тези задължения и системно разрешава застрояване в тези места.

Нещо повече посяга се и се застрояват по-малки защитени територии обявени по реда на Закона за защитените територии – Несебърските дюни, Устието на Велека, Колокита.

Всичко това застрашава опазването на нашето природно наследство и изпълнението на международните ни ангажименти. България е застрашена не само от невъзвратима загуба на своята красота, но и от сериозни санкции след влизането в Европейският съюз.

Подписка

В подкрепа на „Апел за спасяване на българското Черноморие” от 24 юни 2006 година

Ние, долуподписалите се, заставаме зад всички искания на този апел и призоваваме българските институции незабавно да направят всичко възможно за спасяване от застрояване на ценните природни територии по Черноморието, така че да остане поне малко незастроена крайбрежна ивица в България. Подробности за подписката на www.daspasimirakli.co

Ето и пълния текст на апела, както и самата подписка!