avatar

Заключващи устройства за спусъка

„Чл. 96., ал 4. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни или спортни цели, пренасят огнестрелното оръжие без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси, а барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, т. 1 и 2 – разделно. Оръжието се пренася в затворен транспортен куфар. Дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф със заключващо устройство на спусъка.“

 

 

Видно от цитирания текст – изключение правят само оръжията, пренасяни в затворен транспортен куфар. Изискванията към затворените транспортни куфари не остават ясни, като законодателя е пропуснал детайлно да упомене какъв тип на заключване покрива термина “ затворен транспортен куфар “ в закона.

 

 

 

 

Масово ловните пушки се пренасят в меки, текстилни калъфи, което налага една голяма част от ловците в България да закупят предложените от законодателя ключалки за спусъка. Солени глоби грозят нарушителите, пренасящи ловното си оръжие без въпросното заключващо устройство. От ловното съсловие вече съобщиха за санкционирани колеги, пренасящи гладкоцевно или нарезно оръжие в разрез с новите норми. Съставените актове масово са в размер на 500лв.