avatar

От 1 юли 2022 НЗОК ще предоставя помощни средства за хората с увреждания. Управителят на Здравната каса Петко Славчев.

Управителят на Здравната каса Петко Славчев по време на изслушване в Народното събрание

Новина отразена в различни медии за предоставяне на помощни средства от 1 юли 2022г на хора с увреждания. 

От 1 юли 2022 НЗОК ще администрира предоставянето на помощни средства за хората с увреждания. 

Информация на Новините на БНР публикувано на 17.03.22 в 16:31 Автор: Виолета Ашикова.

*Хора с увреждания са не само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК, но и възрастни или стари хора трудно подвижни или лежащо болни. § 1. По смисъла на закона, ЗХУ: 1. „Хора с увреждания“ са лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващат а ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот.

Още подробности за безплатното предоставяне на помощни средства може да намерите на страница 

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

Ще научите за: 
НЗОК ще предоставя и плаща помощни средства за хора с увреждания. Процесът ще става чрез електронна платформа. Разработва се софтуер за електронно предписване, отпускане и заплащане на помощни средства за хора с увреждания.

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни