avatar

ЕЗИЧЕСКИЯТ ПРАЗНИК КОЛЕДА И СУРВАКАНЕТО

"Коляда" или "Коледа" е славянски езически идол и изобразява една от фазите на слънцето. Успешно се опитва да се внедри чрез невежеството на хората в християнството. Ритуалът на сурвакането и наричането е вид магия, скрита под формата на благословения. Херодот пише, че скитите наричали идола на слънцето ГетоСУР, сродно с тракийските СУРгест, СУРгаст, СУРотер, СУРа. Те пък са древните варианти на българската дума "зора-утринно слънце.Името "сурва" е останало непроменено, защото е било считано за свещено. Когато "благославят" сурвакарите споменават името на този древен езически идол, което е вид завет с идол (демон) и приемащият (сурваканият) попада под проклятие. Християнските благословения са в името на Господ Исус Христос. Антихристката и основателка на религиозната основа на масонството- ню  ейдж Елене Блаватска пише за българите: "А християните- българи... напълно са запазили култа към слънцето. Преди повече от 1 000 години този народ, за който преди последната Руско-турска война знаеха малцина, е бил покръстен в християнството. И въпреки това те си остават същите езичници, както и по-рано." За съжаление, добавям аз. Честито Рождество Христово и бъдете благословени в името на Господ Исус Христос през 2018 г!