avatar

Актуални за 2021г със срок безвъзмездни субсидии. Не са кредити!

Обявени конкурси за проекти със срок 16 и 17 август 2021г

Безвъзмездни субсидии до 20 000лв по обявени конкурси за проекти

За започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност

Максимален размер на субсидията 20 000лв с краен срок на кандидатстване и подаване на проекти 16 август 2021г.

Заетост на хора с увреждания

Насърчаване на работодатели за назначаване на хора с увреждания. По 3 компонента х10 000лв и четвърти компонент до 1000лв на лице с увреждания. Краен срок за подаване на проекти 17 август 2021г.

Пълните текстове на обявленията със съвети за кандидатстване може да намерите на страница Финансиране