avatar

Адам и Ева са ... българи

Според един български историк нашата история е много по древна отколкото подозирахме. Попаднах на ананонс за книга: "българската история има собствени достойнства - първо, тя води началото си значително преди тази на Александър Македонски поне от VII в. пр. Хр.".
Ами да, древни сме, но не само 7в. пр. Христос. Много по древни сме г-н Димитров, поне от Адам и Ева водим началото си.