avatar

Какво е Е250 ?

Наскоро си купих пакетирано филе (на резенчета). Беше много вкусно и огледах опаковката. Съкращенията с Е??? нищо не ми говореха. Какво значи Е250 ? Оказа се "Sodium Nitrite" - консервант, който е карцерогенен (предизвиква рак), има и други странични ефекти. Забранен в много страни. Справка - http://www.searchlores.org/realicra/danadd1.htmЗащо тогава присъства в храната в магазинната ни мрежа ?! Кой го е разрешил ?! Сигурно в България не е забранен, защото българите не боледуват от рак...