avatar
+13 13 гласа

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 3. КЛАС - изходно ниво

Предлагам изходно ниво по Човекът и природата 3. клас.
Задачите са познати, оформлението е по мое усмотрение, ако Ви хареса - ползвайте или редактирайте.
ЧП- Изх.н. 3 кл (2013).doc