avatar
+29 29 гласа

СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА - ЧП 4. клас

 Започваме новия дял "Небесни тела" по Човекът и природата 4. клас ("Просвета" - Л. Найденова и колектив). Ето и първият урок СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА.