avatar
+19 19 гласа

По какъв начин анализирате резултатите от входните и изходните нива?

Скъпи колеги, тъй като 3 години бях в отпуск по майчинство, искам да си актуализирам знанията спрямо новостите в сферата на образованието. Въпросът ми е по какъв начин анализирате резултатите от проведените входни и изходни нива? През 2006 г. преди да изляза в майчинство бях на няколко тренинга, свързани с оценяването и експертът ни по НО наблегна върху разработването на таблици с критерии за оценяване от този вид:

Анализиране на резултатите от изходните нива

Съответно тази таблица се разработва спряво тестовия материал, за съжаление не успях да ги открия, но ако се разровя тези дни бих могла да поместя и тях.

Това все още в сила ли е? Интересно ми е да споделите вие в какъв вид предавате на директорите информация за резултатите на учениците от проведените входни и изходни нива?