самостоятелна работа

Преглед: >
 
+26 26 гласа

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА - СОНОРНИ СЪГЛАСНИ

Направих първата СР по БЕЛ, включваща гласните и изучените сонорни съгласни. Направила съм и критерии за оценка и приравняване на точките към оценка /каквито ни изискват от известно време/. Ако на някой му  допада - да ползва със здраве.
СР-СОНОРНИ-НОЕМВРИ.doc
+17 17 гласа

ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ - самостоятелна работа по ЧП за четвърти клас

Тази СР подготвих въз основа на даваните през годините в тестовете за външно оценяване въпроси, свързани с жизнените процеси. Въпросите с избираем отговор носят по 1 точка, а с отворен формулирах така, че да носят по 2 точки.
Успешна седмица на всички.
СР жизнени процеси.doc
+25 25 гласа

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ - самостоятелна работа за трети клас

Текстът от презентацията за четене с разбиране оформих за СР. Добавих и диктовка, за да е пълен вариантът за препитване.
Спорен обаче остава въпросът може ли една диктовка да съдържа само 6 критерия за проверка на правописни и пунктуационни умения - те винаги са повече.
Според мен нашето министерство и ЦКОКУО /където на практика става подготовката за ВО/ трябва да оставят съотношението в оценката Диктовка /6т./ - Тест /14т./, но критериите за ...
+16 16 гласа

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО БЕЛ - ВТОРИ КЛАС

С моите второкласници направихме тази СР по БЕЛ, за да преценя нивото в края на втори клас. Може да е от полза на някого.
СР_БЕЛ_ИЗХ_НИВО_ВТОРИ_КЛАС_2012.doc ...
+22 24 гласа

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА, ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА, ГЛАГОЛИ - САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

След обобщителния урок за изучените части на речта следва и проверка. Ще се радвам, ако подпомогне работата на някого от вас.

ЧАСТИ НА РЕЧТА март 2012.doc

 

+24 24 гласа

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА - ВТОРИ КЛАС

Това е самостоятелната работа, която дадох на моите ученици преди няколко дни. Комбинирах задачи с различен тип отговор, за да свикват да отговарят пряко или с избираем отговор. Разбира, смятам, че в математиката задачите с избираем отговор имат по-малко приложение, отколкото въпросите със свободен отговор. Можем и да спорим доколко при външното оценяване в четвърти клас от заграждане на верен отговор може да се прецени дали детето е усвоило ...
+22 22 гласа

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО БЕ ЗА ВТОРИ КЛАС - ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

На основа на презентацията за прилагателно име, която качих в сайта съм приготвила настоящата самостоятелна работа. Искам да проверя не само знанията, но и доколко работят с материалите, които периодично качвам в сайта на класа. Първите четири въпроса от задачите с избираем отговор са върху текста на диктовката.

BEL_2_klas-2012-февруари.doc

+33 33 гласа

Самостоятелна работа по български език за втори клас

Следващата седмица ще се запознаем с правописа на думи със звучни съгласни в средата на думата и след упражнение съм предвидила самостоятелна работа, в която съм включила и проверка на вече изучения правопис на думи с неударени гласни. Както при всяка диктовка, която давам, съм направила и 4 въпроса с т.нар. четене с разбиране, за което все ни цитират, че не работим достатъчно. Критериите и приравняването към скалата за оценка са примерни и ...

+26 26 гласа

Самостоятелна работа по български език за първи клас

Изпратихме Букварчето и посрещнахме Читанката с ведро настроение. Но едно е проверката на знания колективно, с мултимедия, друго е индивидуално, на лист. Затова съм приготвила СР по БЕ, за да преценя евентуалните пропуски на моите първокласници, като съм се опитала съм се да включа по-голяма част от изученото до този момент. Знам, че всичко поднесено с картинки е по-забавно за децата, затова задачите от презентациите са предимно с такъв ...

+18 18 гласа

Самостоятелна работа по български език за втори клас

Предлагам на вниманието на колегите самостоятелна работа по български език за втори клас, подходяща за края на първия учебен срок. Самостоятелната работа включва диктовка и 15 въпроса с избираем отговор, като четири от тях са за проверка на уменията за четене с разбиране.BEL_2_klas_1srok.doc