+13 13 гласа

Азбука за първокласниците

Колеги, предлагам Ви материали за азбуката, на които попаднах:
Изписване на главните и малки ръкописни букви:  http://abv.lamez.org/index.html
Ръкописна азбука: http://abv.lamez.org/AZBUKI.pdf
Упражнителни листи за писане: http://abv.lamez.org/LISTI.pdf