THE POWER IS IN YOUR MIND - Публикации

 

Преглед: >
 
+5 5 гласа

Диктовка с EDUCAPLAY

Educaplay  е платформа за мултимедийно обучение. Инструментите и позволяват учителят да създаде на най-различни електронни упражнения, интерактивни карти, видео викторини, интерактивни диалози и диктовки и други от учителя, както и осигурява възможности за проследяване напредъка на учениците му, ако са потребители на платформата. Днес изпробвах възможностите на инструмента за диктовка. Направих една на английски език и една на български. .. ...
+15 17 гласа

My storybook - Моята книжка с историиMy storybook  е инструмент, който може да подпомогне часовете по развитие на речта, чужд език, ЧП, ЧО... според мен по всички учебни дисциплини.  Как става това? Учителят създава книжката на историята, която учениците му трябва да разкажат - може да е приказка, урок за преговор, събития и дати... Той подбира подходящи илюстрации, въпроси, опорни думи. Децата персонифицират книжката на учителя и променят съдържанието ( може и дизайна), в ...

+7 9 гласа

Tips and tricks

Това, което виждате по - долу е моят сайт с weebly 'rosecompclass' за ресурси по английски език.

А ако се интересувате да разберете как го вкарах тук, просто прочетете в моя пост в wordpress блога ми.
0 2 гласа

j2e за обучението

Това е примерен работен лист, който можете да съставите, да разпечатате, да дадете на учениците да попълнят, след което да проверите по стандартния начин...или просто да го направите за 10 минути като електронен ресурс, да го добавите в сайта си и те да попълнят онлайн. Резултатите пристигат при вас на секундата, а и проверката не изисква повече от 10 минути време. Толкова неща видях и пробвах като инструменти за тази цел, мисля, че j2e5  е ...
0 2 гласа

j2e за обучението

Това е примерен работен лист, който можете да съставите, да разпечатате, да дадете на учениците да попълнят, след което да проверите по стандартния начин...или просто да го направите за 10 минути като електронен ресурс, да го добавите в сайта си и те да попълнят онлайн. Резултатите пристигат при вас на секундата, а и проверката не изисква повече от 10 минути време. Толкова неща видях и пробвах като инструменти за тази цел, мисля, че j2e5  е ...
+11 13 гласа

j2e за обучението

Това е примерен работен лист, който можете да съставите, да разпечатате, да дадете на учениците да попълнят, след което да проверите по стандартния начин...или просто да го направите за 10 минути като електронен ресурс, да го добавите в сайта си и те да попълнят онлайн. Резултатите пристигат при вас на секундата, а и проверката не изисква повече от 10 минути време. Толкова неща видях и пробвах като инструменти за тази цел, мисля, че j2e5  ...
+1 1 глас

Educaplay, voiceBo, Thinkling в помощ на езиковото обучение

Educaplay е чудесен сайт, в който може да си създадете интерактивни упражнения от този вид:

2014-10-05_1715
+1 1 глас

Educaplay, voiceBo, Thinkling в помощ на езиковото обучение

Educaplay е чудесен сайт, в който може да си създадете интерактивни упражнения от този вид:

2014-10-05_1715
+2 2 гласа

Educaplay, voiceBo, Thinkling в помощ на езиковото обучение

Educaplay е чудесен сайт, в който може да си създадете интерактивни упражнения от този вид:

2014-10-05_1715
+8 8 гласа

Educaplay, voiceBo, Thinglink в помощ на езиковото обучение

Educaplay е чудесен сайт, в който може да си създадете интерактивни упражнения от този вид:

2014-10-05_1715