avatar
+1 1 глас

Скала за оценки

Колеги, знаете ли каква е скалата за преобразуване на точките  от външно оценяване в оценка? Миналата година тестът по английски език бе с 25 точки а този е по новия формат и е 35 точки в 7-ми клас. Дали министерството ще изработи такава , за да е еднаква за всички ученици в страната. По мои скромни пресмятания, съобразени с миналогодишната скала се получи следното:

 10-14 т.  - 3

15 - 24 т. - 4

22 - 27 т. - 5

28 - 3 5т. - 6

 Ако имате информация, моля споделете!